50+ שנות ניסיון

הבית החדש של גילאי 50+

מה זה היטל השבחה ומתי צריך לשלם אותו?

אם אי פעם יצא לכם לשמוע את המושג היטל השבחה ולא ידעתם מה זה אומר, הגעתם למקום הנכון. מה זה היטל השבחה, באילו מקרים צריך לשלם אותו, מה גובה המחיר שלו ובאילו מקרים ניתן לקבל פטור מתשלום? כל התשובות במאמר שלפניכם.

מה זה היטל השבחה?

כמעט כל בעל נכס או קרקע רוצה להשביח את הנכס שבבעלותו על ידי הוספת זכויות בנייה על הקרקע, הוספת מרפסות או בניית קומות נוספות בביתו. אך על כל שיפורים בנכס, על בעל הנכס (או השוכר למעלה מ-25 שנה) לשלם מס, תשלום חובה הנקרא מס השבחה. אגב, בהמשך המאמר נדבר על מתי משלמים היטל השבחה והאם יש פטור מהתשלום שלו.

מטרת ההפקעה היא לכסות את עלויות המועצות המקומיות העוסקות בתכנון ופיתוח, רכישת נכסים לצרכי הציבור, לרבות עלויות שימור אתרים, ותשלומי פיצויים על בסיס הפחתת ערך חלקית סעיף 197 לתכנון חוק הבנייה. מדי שנה, רשויות מקומיות יכולות להשתמש ביתרת הכספים להשקעה בחינוך, בכפוף להגבלות מסוימות הקבועות בחוק.

מתי צריך לשלם היטל השבחה?

מיסי השבחה משולמים על ידי בעל הזכויות במועד ההשבחה עם השלמת ההשבחה. כלומר, מס השבחה משולם על מכירת הבית המשותף (מס השבחה) עם תחילת השימוש בפועל בזכויות ההשבחה, או עם קבלת היתר הבנייה או השימוש. המועד שבו מחושב שווי ההשבחה הוא המועד שבו מאושרת תכנית ההשבחה, ההקלה או המטרה המיוחדת. מס ההשבחה אינו חל על תכניות שהיו בתוקף לפני 1 ביולי 1975.

 

מה זה היטל השבחה ומתי צריך לשלם אותו?

 

רוב מיסי ההשבחה חלים על בתים צמודי קרקע, דירות גן או פנטהאוזים. במקרים רבים שיפורים נובעים מאישור המועצה המקומית לתוכניות לבנייה על גג הנכס, אפשרות להוספת קומות, הוספת מרפסות לבניין וכו'. שיפורים עקב אישורי שימוש מיוחד נובעים משינויים בשימוש בנכס, כמו הסבת דירת מגורים למשרד וכדומה.

מה המחיר של היטל ההשבחה?

שיעור הגבייה הקבוע בחוק הוא 50% משווי ההשבחה. כלומר, לכל זכות בנייה יש ערך כספי (נקבע על פי גודל הדירה, גודל הגידול בדירה ועוד), ודמי ההשבחה הם מחצית משווי זה. חשוב לציין שניתן לקזז משווי ההשבחה הוצאות המשולמות למימוש זכויות בנייה, כגון עלויות שיפוץ או בניה.

אם שווי הנכס עולה מ-100,000 ש"ח ל-200,000 ש"ח לאחר אישור תכנית הבינוי העירונית, שווי ההשבחה הוא 100,000 ש"ח ובהתאם לכך גובה מס השבחה הוא 50,000 ש"ח. זכרו שניתן וצריך לקזז את העלויות הכרוכות בשיפורים משווי השיפורים. המשמעות היא שאם מתווספת קומה נוספת והדבר כרוך בעלות התאמה לבניין הקיים, אזי יש להפחית משווי ההשבחה את עלות ההתאמה.

מתי יש פטור מהיטל השבחה?

היטל השבחה פוטר במקרים של נכס מקרקעין בשכונות או אזורי שיקום, מוסד ציבורי שלא למטרת רווח,  כאשר המוכרים זכאים לסיוע מתוקף תוכנית של משרד הבינוי והשיכון או במקרים של תוספת של שטחי שירות עבור התאמות נגישות. חשוב לציין, אתם אינכם רשאים להחליט האם יש לכם פטור מהיטל השבחה והמדינה, קרי הרשות המקומית שלכם, היא היחידה שיכולה להחליט באשר לפטור הזה. חשוב לציין גם שמדובר בהיטל חובה ואם אתם אמורים לשלם אותו ולא עושים כן אתם כמובן עוברים על החוק.

לסיכום,

במאמר זה למדנו מה זה היטל השבחה, באילו מקרים צריך לשלם אותו, מה גובה המחיר שלו ובאילו מקרים ניתן לקבל פטור מתשלום. היטל ההשבחה הוא כמובן היטל חובה ובמידה ואין לכם פטור אתם חייבים לשלם אותו.

מאמרים נוספים

לא מוותרים על חיי חברה

נגישות